Compliance

Visszaélésekre, szervezeti integritást sértő eseményekre, korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések

Visszaélésekre, szervezeti integritást sértő eseményekre, korrupciós kockázatokra irányuló bejelentéseket, észrevételeket telefonon, postai úton, e-mail útján, személyesen és anonimitást biztosító, nyilvános helyen elhelyezett bejelentő ládában való elhelyezéssel tudunk fogadni, az alábbiak szerint:
telefonon, postai úton, e-mail útján, személyesen a Megfelelést Tanácsadónál:
dr. Tanárki-Fülöp Bernadett
Megfelelési tanácsadó
MVM Mátra Gép Kft.
3271 Visonta, Erőmű utca 11.
telefon: 06 30 5258 537
e-mail: compliance@mvmmgep.hu
anonimitást biztosító dokumentum alapú bejelentés:
„MEGFELELÉST TÁMOGATÓ SZERVEZET, VISSZAÉLÉSEK, KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK BEJELENTÉSE” feliratú Társaság területén bárki által megközelíthető helyen elhelyezett postaládák.

A bejelentéseket a Megfelelési Tanácsadó vizsgálja ki. Bejelentés miatt hátrány senkit nem érhet. A bejelentések kivizsgálása során érvényesülnie kell az ártatlanság vélelmének. A bejelentések kivizsgálása során a szakszerűséget és a bizalmasságot biztosítani kell. A bejelentések kivizsgálását dokumentálni kell. A vizsgálatot záró jelentésnek a tényállás tisztázásán túl szankció alkalmazására (vagy nem alkalmazására) vonatkozó javaslatot is tartalmaznia kell. A Társaságnak biztosítani kell, hogy a munkavállalók az integritást sértő eseményt – választásuk szerint – a szolgálati út betartásával is jelezni tudják és bejelentésük miatt ebben az esetben se érje hátrány őket.
Az MTSZ működését az SZ2021/78 az MVM Mátra Gép Kft. a megfelelési tevékenység ellátásáról szóló Megfelelési Szabályzata tartalmazza összhangban a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelettel, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénnyel, és az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937/EU irányelvvel. A Szabályzat a KIE-19 MVM Csoport Compliance Központi Irányelvnek megfeleltetett tartalmú.