MVM Mátra Gép Kft. Javadalmazási közzététel

Javadalmazási közzététel

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgt.) alapján az

MVM MÁTRA GÉP KFT.

vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról

2022.12.12

1.Vezető tisztségviselők

Az MVM Mátra Gép Kft. Majoros Ottó János az ügyvezetői tevékenységet megbízási jogviszony keretében látja el, a Társaságnál fennálló munkaviszonyának változatlanul hagyása mellett. Az ügyvezető a tevékenységet díjazás nélkül látja el. (33/2022. (III.03.) számú Igazgatósági Határozat alapján)

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

2. Felügyelőbizottsági tagok

Az MVM Mátra Gép Kft. Felügyelőbizottságának elnökét, tagjait és díjazásukat az alábbi táblázat tartalmazza:

Tisztségviselő neveBetöltött tisztségTiszteletdíjat felveszTiszteletdíj (Ft/hó)
Nagy Róberta Felügyelőbizottság elnökeIgen200 000
Kovácsné Nagy Edita Felügyelőbizottság tagjaIgen150 000
Sipos Tamása Felügyelőbizottság tagjaIgen150 000

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

3. Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók

Az MVM Mátra Gép Kft. Mt. 208. § (1)-(2) hatálya alá tartozó munkavállalói

NévMunkakörSzemélyi alapbér (Ft/hó)
Fonyódi Ákosügyvezető2 300 000

Végkielégítés: A végkielégítés tekintetében az Mt. előírásai kerülnek alkalmazásra, melynek mértéke:

 • legalább 3 év esetén egyhavi,
 • legalább 5 év esetén kéthavi,
 • legalább 10 év esetén háromhavi,
 • legalább 15 év esetén négyhavi,
 • legalább 20 év esetén öthavi,
 • legalább 25 év esetén hathavi távolléti díj összege.

Felmondási idő: A felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait alkalmazzuk. A felmondási idő 30 nap. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • 3 év után öt nappal,
 • 5 év után tizenöt nappal,
 • 8 év után húsz nappal,
 • 10 év után huszonöt nappal,
 • 15 év után harminc nappal,
 • 18 év után negyven nappal,
 • 20 év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Teljesítményösztönző: A kitűzött teljesítményösztönző feladatok 100%-os teljesítése esetén az éves alapbér 20%-a.

Egyéb pénzbeli juttatások:

A Munkavállaló a Munkáltató által a nem az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók számára biztosított mértékben, a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokra jogosult.

Versenytilalmi megállapodás: A társaságnál az Mt. 228.§ hatálya alá tartozó megállapodás megkötésére nem kerül sor.

4. Együttes cégjegyzésre jogosult nem vezető besorolású munkavállalók

Létszám (fő)Együttes cégjegyzésre jogosultakLegalacsonyabb alapbér (Ft/hó)Legmagasabb alapbér (Ft/hó)
1igazgató2 121 5002 151 500
1üzleti vezető1 418 5001 418 500
1irodavezető888 000888 000

Végkielégítés: A végkielégítés tekintetében az Mt. előírásai kerülnek alkalmazásra, melynek mértéke:

 • legalább 3 év esetén egyhavi,
 • legalább 5 év esetén kéthavi,
 • legalább 10 év esetén háromhavi,
 • legalább 15 év esetén négyhavi,
 • legalább 20 év esetén öthavi,
 • legalább 25 év esetén hathavi távolléti díj összege.

Felmondási idő: A felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait alkalmazzuk. A felmondási idő 30 nap. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • 3 év után öt nappal,
 • 5 év után tizenöt nappal,
 • 8 év után húsz nappal,
 • 10 év után huszonöt nappal,
 • 15 év után harminc nappal,
 • 18 év után negyven nappal,
 • 20 év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Egyéb pénzbeli juttatások:

Az egyéb pénzbeli juttatásokat az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződése és a Szabadon választható jóléti juttatások ügyrendje határozza meg.

 • üdülési támogatás,
 • jelenléti bónusz,
 • választható béren kívüli juttatások,
 • önkéntes pénztári támogatások.

Versenytilalmi megállapodás: A társaságnál az Mt. 228.§ hatálya alá tartozó megállapodás megkötésére nem kerül sor.

5. Bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók és munkakörök

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal az alábbi munkavállalók rendelkeznek:

 • ügyvezető igazgató

Javadalmazásukra vonatkozó információkat a 3. pont (Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók) tartalmazza.

műszaki igazgató

üzleti vezető

munkaügyi és gazdálkodási irodavezető

6. Egységes pénzbeli juttatások részletes ismertetése

 • Üdülési támogatás: Az MVM Mátra Gép Kft a munkavállalók nyári szabadidejük alatti, testi-lelki teljesítő képességük megújulásához anyagi támogatásként üdülési hozzájárulást fizet, melynek tárgyévi összegében a szociális partnerek az éves bértárgyalások keretei között állapodnak meg. 2022. évi összege 100.000. Ft/fő/év.
 • Jelenléti bónusz: A havi jelenléti bónusz mértéke: 40.000 Ft/hó. A jogosultság feltételeit az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződés 5.10 pontja tartalmazza.
 • Szabadon választható jóléti juttatások: A szabadon választható jóléti juttatások körét, a felhasználhatóságát és az arra jogosultak körét az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződése és a Szabadon választható jóléti juttatások ügyrendje határozza meg. Éves mértéke a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseltek között évente megkötött bérmegállapodásban kerül meghatározásra. 2022. évi mértéke 357.000,- Ft/fő/év.
 • Önkéntes pénztári támogatások: A munkáltató amennyiben a munkavállaló Pannónia önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, akkor a tag önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjának egy részét havonta átvállalja. Az átvállalás mértéke a havi bruttó kereset 6%-a.

Visonta, 2022.12.12.