Javadalmazási közzététel

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgt.) alapján az

MVM MÁTRA GÉP KFT.

vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról

2024.07.01.

 1. Vezető tisztségviselők

Az MVM Mátra Gép Kft.-nél vezető tisztségviselő az ügyvezető, Fonyódi Ákos.
Tiszteletdíj nincs megállapítva. Javadalmazása a 3. pontban.

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

 • Felügyelőbizottsági tagok

Az MVM Mátra Gép Kft. Felügyelőbizottságának elnökét, tagjait és díjazásukat az alábbi táblázat tartalmazza:

Tisztségviselő neveBetöltött tisztségTiszteletdíjat felveszTiszteletdíj (Ft/hó)
Tárnok Lászlóa Felügyelőbizottság elnökeIgen500 000
Dr.Szalay Máté Gerzsona Felügyelőbizottság tagjaIgen400 000
dr. Hudák Annamáriaa Felügyelőbizottság tagjaIgen400 000
Sipos Tamása Felügyelőbizottság tagjaIgen400 000

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

 • Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók

Az MVM Mátra Gép Kft. Mt. 208. § (1)-(2) hatálya alá tartozó munkavállaló az 1. pontban szereplő munkaviszonyban álló ügyvezetőként

NévMunkakörSzemélyi alapbér (Ft/hó)
Fonyódi Ákosügyvezető2 500 000

A felsővezető munkaszerződés szerinti juttatásai a következők:

Végkielégítés: A végkielégítés tekintetében az Mt. előírásai kerülnek alkalmazásra, melynek mértéke:

 • legalább 3 év esetén egyhavi,
 • legalább 5 év esetén kéthavi,
 • legalább 10 év esetén háromhavi,
 • legalább 15 év esetén négyhavi,
 • legalább 20 év esetén öthavi,
 • legalább 25 év esetén hathavi távolléti díj összege.

Felmondási idő: A felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait alkalmazzuk. A felmondási idő 30 nap. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • 3 év után öt nappal,
 • 5 év után tizenöt nappal,
 • 8 év után húsz nappal,
 • 10 év után huszonöt nappal,
 • 15 év után harminc nappal,
 • 18 év után negyven nappal,
 • 20 év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Teljesítményösztönző:

Amennyiben a Munkáltató teljesítményösztönző kitűzéséről dönt, úgy a Munkavállaló a Munkáltató Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerinti mértékben és feltételekkel jogosult a teljesítményösztönzőre.

Egyéb pénzbeli juttatások:

A Munkavállaló a Munkáltató által a nem az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók számára biztosított mértékben, a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokra jogosult.

Versenytilalmi megállapodás: A társaságnál az Mt. 228.§ hatálya alá tartozó megállapodás megkötésére nem kerül sor.

 • Együttes cégjegyzésre jogosult nem vezető besorolású munkavállalók
Együttes cégjegyzésre jogosultakLétszám (fő)Legalacsonyabb alapbér (Ft/hó)Legmagasabb alapbér (Ft/hó)
vezetők31 080 0002 278 000
 • Végkielégítés: A munkaviszony munkáltatói felmondással történő megszüntetése, illetve a Munkáltató jogutód nélküli megszüntetése esetén a felmondási idő, illetve a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.
 • Felmondási idő: A munkaviszony munkáltatói felmondással történő megszüntetése, illetve a Munkáltató jogutód nélküli megszüntetése esetén a felmondási idő, illetve a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.
 • Egyéb pénzbeli juttatások:

Az egyéb pénzbeli juttatásokat a MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződése és a Szabadon választható jóléti juttatások ügyrendje határozza meg.

 • üdülési támogatás,
 • jelenléti bónusz,
 • választható béren kívüli juttatások,
 • önkéntes pénztári támogatások.

Versenytilalmi megállapodás: A társaságnál az Mt. 228.§ hatálya alá tartozó megállapodás megkötésére nem kerül sor.

 • Bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók és munkakörök

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal az alábbi munkavállaló és tisztségviselő rendelkezik:

Fonyódi Ákos – ügyvezető

Javadalmazására vonatkozó információkat a 3. pont (Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló) tartalmazza.

Majoros Ottó János – műszaki igazgató

Farkasné Siska Zsuzsanna – gazdasági igazgató

Takács Szilvia – munkaügyi irodavezető

Javadalmazásukra vonatkozó információkat a 4. pont (Együttes cégjegyzésre jogosult nem vezető besorolású munkavállalók) tartalmazza.

 • Egységes pénzbeli juttatások részletes ismertetése
 • Üdülési támogatás: Az MVM Mátra Gép Kft a munkavállalók nyári szabadidejük alatti, testi-lelki teljesítő képességük megújulásához anyagi támogatásként üdülési hozzájárulást fizet, melynek tárgyévi összegében a szociális partnerek az éves bértárgyalások keretei között állapodnak meg. 2024. évi összege 120.000. Ft/fő/év.
 • Jelenléti bónusz: A havi jelenléti bónusz mértéke: 60.000 Ft/hó. A jogosultság feltételeit az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződés 5.10 pontja tartalmazza.
 • Szabadon választható jóléti juttatások: A szabadon választható jóléti juttatások körét, a felhasználhatóságát és az arra jogosultak körét az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződése és a Szabadon választható jóléti juttatások ügyrendje határozza meg. Éves mértéke a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseltek között évente megkötött bérmegállapodásban kerül meghatározásra. 2024. évi mértéke 441.000,- Ft/fő/év.
 • Önkéntes pénztári támogatások: A munkáltató amennyiben a munkavállaló Pannónia önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, akkor a tag önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjának egy részét havonta átvállalja. Az átvállalás mértéke a havi bruttó kereset 6%-a.

Visonta, 2024.07.01.