MVM Mátra Gép Kft. Javadalmazási közzététel

Javadalmazási közzététel

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgt.) alapján az

MVM MÁTRA GÉP KFT.

vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról

2023.08.30.

1.Vezető tisztségviselők

Az MVM Mátra Gép Kft.-nél vezető tisztségviselő az ügyvezető, Fonyódi Ákos. Tiszteletdíj nincs megállapítva. Javadalmazása a 3. pontban.

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

2. Felügyelőbizottsági tagok

Az MVM Mátra Gép Kft. Felügyelőbizottságának elnökét, tagjait és díjazásukat az alábbi táblázat tartalmazza:

Tisztségviselő neveBetöltött tisztségTiszteletdíjat felveszTiszteletdíj (Ft/hó)
Nagy Róberta Felügyelőbizottság elnökeIgen200 000
Kovácsné Nagy Edita Felügyelőbizottság tagjaIgen150 000
Sipos Tamása Felügyelőbizottság tagjaIgen150 000

Egyéb járandóságok: nincs

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

3. Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók

Az MVM Mátra Gép Kft. Mt. 208. § (1)-(2) hatálya alá tartozó munkavállalói

NévMunkakörSzemélyi alapbér (Ft/hó)
Fonyódi Ákosügyvezető2 300 000

Végkielégítés: A végkielégítés tekintetében az Mt. előírásai kerülnek alkalmazásra, melynek mértéke:

 • legalább 3 év esetén egyhavi,
 • legalább 5 év esetén kéthavi,
 • legalább 10 év esetén háromhavi,
 • legalább 15 év esetén négyhavi,
 • legalább 20 év esetén öthavi,
 • legalább 25 év esetén hathavi távolléti díj összege.

Felmondási idő: A felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait alkalmazzuk. A felmondási idő 30 nap. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • 3 év után öt nappal,
 • 5 év után tizenöt nappal,
 • 8 év után húsz nappal,
 • 10 év után huszonöt nappal,
 • 15 év után harminc nappal,
 • 18 év után negyven nappal,
 • 20 év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Teljesítményösztönző: Amennyiben a Munkáltató teljesítményösztönző kitűzéséről dönt, úgy a Munkavállaló a Munkáltató Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerinti mértékben és feltételekkel jogosult a teljesítményösztönzőre.

Egyéb pénzbeli juttatások:

A Munkavállaló a Munkáltató által a nem az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók számára biztosított mértékben, a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokra jogosult.

Versenytilalmi megállapodás: A társaságnál az Mt. 228.§ hatálya alá tartozó megállapodás megkötésére nem kerül sor.

4. Együttes cégjegyzésre jogosult nem vezető besorolású munkavállalók

Együttes cégjegyzésre jogosultakLétszám (Fő)Legalacsonyabb alapbér (Ft/hó)Legmagasabb alapbér (Ft/hó)
vezetők3936 0002 169 500

Végkielégítés: A munkaviszony munkáltatói felmondással történő megszüntetése, illetve a Munkáltató jogutód nélküli megszüntetése esetén a felmondási idő, illetve a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.

Felmondási idő: A munkaviszony munkáltatói felmondással történő megszüntetése, illetve a Munkáltató jogutód nélküli megszüntetése esetén a felmondási idő, illetve a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.

Egyéb pénzbeli juttatások:

Az egyéb pénzbeli juttatásokat az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződése és a Szabadon választható jóléti juttatások ügyrendje határozza meg.

 • üdülési támogatás,
 • jelenléti bónusz,
 • választható béren kívüli juttatások,
 • önkéntes pénztári támogatások.

Versenytilalmi megállapodás: A társaságnál az Mt. 228.§ hatálya alá tartozó megállapodás megkötésére nem kerül sor.

5. Bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók és munkakörök

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal az alábbi munkavállalók rendelkeznek:

 • Fonyódi Ákos – ügyvezető igazgató

Javadalmazásukra vonatkozó információkat a 3. pont (Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók) tartalmazza.

Majoros Ottó János – műszaki igazgató

Farkasné Siska Zsuzsanna – üzleti vezető

Takács Szilvi – munkaügyi és gazdálkodási irodavezető

6. Egységes pénzbeli juttatások részletes ismertetése

 • Üdülési támogatás: Az MVM Mátra Gép Kft a munkavállalók nyári szabadidejük alatti, testi-lelki teljesítő képességük megújulásához anyagi támogatásként üdülési hozzájárulást fizet, melynek tárgyévi összegében a szociális partnerek az éves bértárgyalások keretei között állapodnak meg. 2023. évi összege 110.000. Ft/fő/év.
 • Jelenléti bónusz: A havi jelenléti bónusz mértéke: 50.000 Ft/hó. A jogosultság feltételeit az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződés 5.10 pontja tartalmazza.
 • Szabadon választható jóléti juttatások: A szabadon választható jóléti juttatások körét, a felhasználhatóságát és az arra jogosultak körét az MVM Mátra Gép Kft. Kollektív Szerződése és a Szabadon választható jóléti juttatások ügyrendje határozza meg. Éves mértéke a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseltek között évente megkötött bérmegállapodásban kerül meghatározásra. 2023. évi mértéke 420.000,- Ft/fő/év.
 • Önkéntes pénztári támogatások:A munkáltató amennyiben a munkavállaló Pannónia önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, akkor a tag önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjának egy részét havonta átvállalja. Az átvállalás mértéke a havi bruttó kereset 6%-a.

Visonta, 2023.08.31.